>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اصطلاحی‌شدن در زبان فارسی در قالب برنامه کمینه‌گرا - صفحه:271-292

  tick  انضمام در زبان فارسی از نگاه گذرایی پیوستاری - صفحه:293-313

  tick  بازنمایی جنسیت در متون دیداری کتاب‌های‌ آموزش ‌زبان‌ انگلیسی به غیر ‌انگلیسی‌زبانان از منظر نشانه‌شناسی ‌اجتماعی‌ تصویر؛ مطالعه موردی: American English File (2), Four Corners (2) & Interchange (2) - صفحه:115-140

  tick  بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی‌زبان در نگرش شناختی - صفحه:19-43

  tick  بررسی آغازگر نشاندار و بی‌نشان در کتب زبان انگلیسی مقطع متوسطه در ایران، براساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی - صفحه:189-214

  tick  بررسی آوایی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی - صفحه:165-187

  tick  بررسی کنش‌‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی - صفحه:45-64

  tick  بررسی نحوی بندهای موصولی در زبان فارسی: فرآیند حرکت بند - صفحه:241-269

  tick  بررسی نشانه- معناشناختی ظرفیت‌های نمایشی تعزیه و تراژدی با رویکرد نشانه‌شناسی آنالوگ و دیجیتال - صفحه:93-114

  tick  تاثیر بازخورد تصحیح‌کننده بر پیشرفت جنبه‌های کلامی و فراکلامیِ نگارش: مقایسه بازخورد تصحیح‌کننده کتبی و شفاهی - صفحه:141-164

  tick  تاثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسه فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکّی و مدنی قرآن کریم - صفحه:65-92

  tick  خوانش راهبرد‌های ترجمه با الگوی برخورد «من غالب» با «دیگری مغلوب» از منظر اریک لاندوفسکی - صفحه:1-17

  tick  نشانگرهای تعدیل در کنفرانس‌های مطبوعاتی سیاسی رییس‌جمهور دوره دهم - صفحه:215-239
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved