>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر متغیرهای نظام خودانگیزشی زبان دوم دورنیه در یادگیری زبان خارجی: مورد فرانسوی‌آموزان ایرانی - صفحه:95-117

  tick  بررسی خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد حروف اضافۀ مکانی و زمانی در زبان روسی - صفحه:265-291

  tick  بررسی چارچوب های ارجاع مکانی در زبان فارسی - صفحه:241-263

  tick  تحلیل برخی گشتار‌های دستوری براساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تِنیِیر تا نگاه چامسکی - صفحه:1-25

  tick  تحلیل زبان‌شناختی «خروج آمریکا از برجام» در گفتمان‌های دو شبکۀ «العربیه» و «المنار» - صفحه:119-142

  tick  تحلیل شعر «مرگ ناصری» با الگوی برخورد منِ غالب با دیگریِ مغلوب از منظر لاندوفسکی - صفحه:143-168

  tick  تحلیل فضا زمان در فضای متنی رمانِ دگرگونی با تاکید بر گفتمان جغرافیایی - صفحه:47-69

  tick  رتوریک سیاسی و الگویابی پارلمانی در نطق‌های عمومی فراکسیون امید و ولایت - صفحه:213-239

  tick  رده‌شناسی نظام مند بندهای مادی در زبان فارسی - صفحه:27-46

  tick  ساخت اسامی مشتق از پسوند «-گر» از منظر صرف ساختی - صفحه:71-94

  tick  طرح روش تحقیق جهت کاربست نظریۀ استدلال تولمین در سبک شناسی، تحلیل گفتمان، و زبان شناسی حقوقی - صفحه:169-189

  tick  واژه‌های دستوری به‌مثابه نشانگرهای گویش فردی: رویکردی پیکره‌ای به شناسایی هویت نویسنده در زبان فارسی - صفحه:293-317

  tick  چندمعنایی حروف ربط در زبان فارسی - صفحه:191-212
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved