>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:2


  tick  ارائه‌ی مدل جامع شاخص رضایت دانشجویان ایرانی (قلمرو مورد مطالعه: دانشگاه‌های سراسری منطقه هفت وزارت علوم) - صفحه:123-158

  tick  ارزیابی و مقایسه عملکرد درونی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی براساس الگوی رضایت دانشجویی نوئل لویتس - صفحه:159-180

  tick  بررسی عوامل موثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران - صفحه:9-32

  tick  بررسی وضعیت محیط کلاس درس و مدرسه با سطح خلاقیت دانش‌آموزان استعداد درخشان - صفحه:181-197

  tick  تعیین رابطه توانمندسازی معلمان با کیفیت عملکرد - صفحه:107-122

  tick  سنجش نیازهای آموزشی اساتید جدیدالاستخدام دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی93-92 - صفحه:87-106

  tick  نقش خودتوسعه‌ای بر آمادگی برای تغییر کارکنان مراکز آموزش عالی؛ با میانجی‌گری بهسازی سازمانی - صفحه:33-60

  tick  نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت (Mis) با استفاده از مهارت‌های دانش رایانه‌‌ای (Icdl) در افزایش اثربخشی آموزش و یادگیری کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان ایلام - صفحه:61-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved