>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:3


  tick  ارزیابی موقعیت مکانی استقرار سکونتگاه‌های روستایی استان کرمانشاه در ارتباط با عوامل طبیعی با استفاده از Gis - صفحه:61-78

  tick  بررسی تطبیقی محدودیت آب‌های سطحی و زیرسطحی در روستاهای شهرستان هیرمند و زهک - صفحه:127-142

  tick  بررسی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرستان کنگاوربا بهره‌گیری از روش Anp(نمونه موردی: محلات پاشاخانی و باغ جمیله خرمنجا) - صفحه:95-110

  tick  تحلیلی بر آثار و پیامدهای احداث شهرک صنعتی ایلام بر توسعه روستاهای پیرامونی - صفحه:111-126

  tick  تحلیلی بر افتراق فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز - صفحه:21-40

  tick  ساماندهی پراکنش فضایی مراکز ورزشی با استفاده از تکنیک های تلفیقی روش مجموع ساده وزین و تحلیل های فضایی Gis (مطالعه موردی: اماکن ورزشی کلان شهر قم) - صفحه:41-59

  tick  مکان گزینی و سطح بندی پارک های ناحیه‌های شهر زابل با استفاده ازمدل Topsis و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:79-94

  tick  پیش‌بینی تغییرات دما در بندرعباس و جزیره قشم با استفاده از مدل شبکه عصبی - صفحه:7-20
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved