>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار گروهی بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش ناحیه 2 مشهد - صفحه:95-114

  tick  اثربخشی مداخلات عصب روان‌شناختی بر مولفه‌های خواندن (سرعت، دقت و درک خواندن) دانش‌آموزان نارسا خوان - صفحه:115-134

  tick  اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین - صفحه:5-20

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبک‌های هویت دانش‌آموزان دوره‎ی متوسطه شهرستان مشهد - صفحه:135-154

  tick  بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان - صفحه:71-94

  tick  بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:55-70

  tick  تاثیر معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان پسران سال اول متوسطه مدارس شبانه‎روزی - صفحه:37-54

  tick  رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی - صفحه:175-194

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مقدماتی رجحان‌های شوهر گزینی در دانشجویان دختر - صفحه:21-36

  tick  معنویت‌گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی: زمان‌ْورزی معنوی - صفحه:155-174
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved