>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:2


  tick  رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند - صفحه:39-52

  tick  اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:105-120

  tick  اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی - صفحه:5-24

  tick  بررسی اثربخشی برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان - صفحه:71-86

  tick  بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (Eft) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج های دارای روابط خارج از ازدواج - صفحه:25-38

  tick  بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای - صفحه:87-104

  tick  بررسی رابطه بین الکسی تایمیا با صفات شخصیتی در دانشجویان - صفحه:137-150

  tick  بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در کارکنان اقماری - صفحه:151-170

  tick  بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در دانشجویان - صفحه:171-182

  tick  بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (Rdas) - صفحه:183-200

  tick  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه‌ای از جامعه ایرانی - صفحه:53-70

  tick  رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:121-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved