>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:13


  tick  آشکارسازی روند سری‌ های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگان رود در سه دهه اخیر - صفحه:230-240

  tick  آنالیز حساسیت و عدم قطعیت مدل Wetspa در شبیه‏سازی هیدروگراف جریان با استفاده از Pest در حوزه آبخیز دینور کرخه - صفحه:72-82

  tick  ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های هیدرولوژیک حوزه آبخیز کسیلیان - صفحه:23-32

  tick  ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل Hec-Hms (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره) - صفحه:60-71

  tick  استفاده از شاخص سیستم‌های دینامیک غیرخطی برای طبقه‌بندی هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز - صفحه:42-49

  tick  برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) - صفحه:254-262

  tick  برآورد بار معلق در سیستم رودخانه ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده ها (Gmdh) - صفحه:218-229

  tick  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز قره چای در استان مرکزی - صفحه:12-22

  tick  بررسی الگوهای رودخانه‌ای مئاندری، شریانی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب - صفحه:272-283

  tick  بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود (استان قزوین) در به‌کارگیری عملیات حفاظت آب و خاک با کاربرد الگوی لاجیت چند گزینه ای - صفحه:241-253

  tick  بررسی کارایی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: سایت تحقیقاتی مرگسر استان سمنان) - صفحه:263-271

  tick  تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر- شیفر (Dempster-Shafer) و Gis - صفحه:209-217

  tick  تعیین بهترین مدل‌های برآورد نفوذ در کاربری‌های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان) - صفحه:33-41

  tick  تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - صفحه:1-11

  tick  تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) - صفحه:138-149

  tick  شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل Swat (مطالعه‌ی موردی: ‌رودخانه‌ قره‌سو اردبیل) - صفحه:50-59

  tick  شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر به روش Anp - صفحه:150-163

  tick  مدل‌سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان - صفحه:128-137

  tick  مدیریت خطرزمین لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل چای، استان گلستان - صفحه:173-181

  tick  مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه - صفحه:83-91

  tick  مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی فرآیند بارش- رواناب - صفحه:92-103

  tick  مقایسه کارایی روش گشتاور خطی با روش‌های مرسوم برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیخ عثمان شهرستان اشنویه) - صفحه:119-127

  tick  مکان‌یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) - صفحه:164-172

  tick  نقش حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی در فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: زیرحوزه های رودخانه دویرج استان ایلام) - صفحه:193-208

  tick  نقش ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال و بختیاری) - صفحه:182-192

  tick  پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت شاهرود استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی - صفحه:104-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved