>
Fa   |   Ar   |   En
   فقه پزشکی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:42


  tick  بررسی فقهی اغماء و بیهوشی در احرام و طواف - صفحه:1-13

  tick  بررسی فقهی حقوقی اهدای اعضای نوزادان آنانسفال - صفحه:1-18

  tick  تاثیر امتناع بیمار از درمان بر ضمان پزشک خاطی - صفحه:1-10

  tick  تاثیر علم و قصد بر مسوولیت مدنی ناقل بیماری‌های واگیردار - صفحه:1-18

  tick  تاثیر معاینات پزشکی زنان در صحت روزه آنها در ماه رمضان؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی - صفحه:1-19

  tick  تبیین فقهی مسئولیت دولت در رویارویی با بیماری کرونا - صفحه:1-20

  tick  تزاحم حقوق مصرف کننده مواد غذایی تراریخته - صفحه:1-19

  tick  تعظیم شعائر دینی و نسبت آن با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا - صفحه:1-13

  tick  خطرپذیری در درمان و مشروعیت اقدامات مبتنی بر آن - صفحه:1-16

  tick  شروط صحّت اجاره در « اجاره رحم» - صفحه:1-15

  tick  کاربست قاعدۀ ضرورت و اضطرار در درمان بیمار توسط پزشک نامحرم - صفحه:1-15

  tick  مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت جانی نسبت به صدمات ناشی از درمان جنایت - صفحه:1-15

  tick  مسئولیت هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به کرونا در فرض تقصیر کادر درمان - صفحه:1-13

  tick  مشروعیت تصرف ذی‌نفعان بالقوه در اموال بیمار مشرف به مرگ - صفحه:1-13

  tick  مناسبات دولت اسلامی و خانواده در کنترل بیماری‌ کرونا - صفحه:1-14

  tick  واکاوی فقهی - حقوقی «حق بر سلامت» و «مسئولیت دولت» در شرایط شیوع بیماری کرونا - صفحه:1-16

  tick  وضعیت فقهی نجاست و نگهداری از سگ در مذاهب اسلامی - صفحه:1-13
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved