>
Fa   |   Ar   |   En
   محیط زیست و توسعه   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:19


  tick  آلودگی هوای شهرها و اجتماعی شدن مساله آن! - صفحه:4-4

  tick  ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) - صفحه:99-110

  tick  ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) - صفحه:129-145

  tick  ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های Promettee, Ahp, Anp در محیط Gis - صفحه:35-46

  tick  ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris Chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((Enfa (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) - صفحه:179-186

  tick  بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک در بخش‌‌های آلاینده (مطالعه موردی: ایران) - صفحه:147-155

  tick  بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها - صفحه:61-72

  tick  تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) - صفحه:111-128

  tick  شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل Ahp - صفحه:73-86

  tick  متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی - صفحه:87-98

  tick  مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا - صفحه:47-60

  tick  نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین - صفحه:19-34

  tick  نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) - صفحه:157-170

  tick  یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن - صفحه:5-18

  tick  چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus Anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس - صفحه:171-178
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved