>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارائۀ مدل تاثیر معنویت و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان - صفحه:273-286

  tick  ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم - صفحه:243-258

  tick  ارتباط یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور - صفحه:241-229

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های خصوصی استان لرستان با استفاده از مدل سروکوال - صفحه:213-228

  tick  بررسی رابطۀ علیت بین رشد صادرات کالاهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی ایران - صفحه:315-326

  tick  بررسی نقش ارزش ویژۀ برند بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه‌های ورزشی استان مازندران - صفحه:343-358

  tick  رتبه‌بندی تیم‌های لیگ برتر بسکتبال ایران براساس P4 با استفاده از روش پرومیتی - صفحه:191-211

  tick  سنجش توزیع فضایی مکان‌های ورزشی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه - صفحه:319-327

  tick  طراحی مدل تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی مجموعه‌های ورزشی خصوصی شهر کرمانشاه بر رفتار و نگرش مشتریان - صفحه:359-372

  tick  نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعۀ گردشگری استان کرمانشاه - صفحه:301-313

  tick  نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی - صفحه:287-299

  tick  نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند - صفحه:272-259
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved