>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1402 - دوره:37 - شماره:4


  tick  اثر زغال زیستی اصلاح شده اسیدی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فراهمی عناصر کم‌مصرف در گیاه کینوا (رقم گیزوان) در یک خاک آهکی - صفحه:589-602

  tick  ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی - صفحه:503-517

  tick  ارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن و کمپوست گاوی بر عملکرد و جذب نیترات موسیر (Allium Hirtifolium Boiss.) در منطقه فریدونشهر - صفحه:561-574

  tick  برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه زیره سبز در مناطق مختلف استان اصفهان - صفحه:519-530

  tick  بررسی فصلی تبخیر تعرق مرجع و تحلیل حساسیت آن به عناصر هواشناسی در ایران - صفحه:643-657

  tick  بررسی قابلیت گیاه‌پالایی آتریپلکس (Sp. Atriplex) و خرزهره (Nerium Oleander) در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم در مرکز دفن آرادکوه - صفحه:547-560

  tick  تاثیر اسیدی کردن خاک فسفات و ورمی‌کمپوست بر سینتیک رهاسازی فسفر در خاک آهکی - صفحه:575-588

  tick  تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران - صفحه:621-641

  tick  تحلیل مناقشات‌ منابع آب مشترک ناشی از توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل Gmcr+ (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای در حوضه آبریز دریاچه ‌ارومیه) - صفحه:531-545

  tick  مقایسه کارایی سامانه‌های رده‌بندی آمریکایی (St)و جهانی (Wrb) در گروه‌بندی خاک‌های گچی- آهکی غرب استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:603-620
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved