>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:39


  tick  ارزیابی معیارهای موثر بر گونه‌بندی معابر در فرآیند طراحی شهری با تاکید بر اقتصاد حرکت. مطالعه موردی: محله فرحزاد، تهران - صفحه:277-294

  tick  ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر - صفحه:153-166

  tick  بازشناسی مفهوم خوانایی در فرآیند ادراک ساکنان از مجتمع‌های مسکونی. نمونۀ موردی: مجتمع اکباتان تهران - صفحه:261-276

  tick  بررسی سیستم تاسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل در شهر یاسوج - صفحه:183-198

  tick  بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان - صفحه:167-182

  tick  بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعۀ روستایی. مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان‌های املش و رودسر - صفحه:239-260

  tick  تاثیر هویت مکانی بر زیست‏پذیری سکونت‏گاههای روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد - صفحه:69-90

  tick  تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تاکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر - صفحه:129-152

  tick  تبیین فرایند پایش توازن اقتصادی در مدل نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده‌ی شهری با استفاده از روش سیستم داینامیک. نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان - صفحه:199-216

  tick  تحلیل و سنجش ارتباط تنوع‎ بخشی اقتصادی با تغییرات سطح تاب‎آوری نواحی روستایی. مطالعۀ موردی: شهرستان‌های مریوان و سروآباد استان کردستان - صفحه:23-44

  tick  تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل - صفحه:45-68

  tick  تحلیلی بر تنگناها و راهبردهای توسعۀ کالبدی و فیزیکی سکونتگاههای غیررسمی. نمونۀ موردی: محله‌های حاشیه‌ای و پیرامونی‌ بابل - صفحه:217-238

  tick  تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان نواحی روستایی شهرستان آق‌قلا از عملکرد دهیاری‌ها - صفحه:1-22

  tick  پهنه‌بندی مناطق شهری جهت توسعۀ آتی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا. مورد پژوهش: شهر یزد - صفحه:111-128

  tick  چالش‌های امنیت ملی در مرزهای ایران و ترکیه. مطالعه موردی: اقتصاد مرزی مرز بازرگان - صفحه:91-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved