>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوقی دادگستری   
سال:1398 - دوره:83 - شماره:107


  tick  اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد - صفحه:227-247

  tick  از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تاکید بر رویۀ قضایی ایران) - صفحه:57-78

  tick  تاثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رای دادگاه - صفحه:79-93

  tick  تاملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم - صفحه:95-111

  tick  جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها - صفحه:21-39

  tick  حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجۀ دادرسی عادلانه - صفحه:41-56

  tick  زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران - صفحه:113-134

  tick  قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل - صفحه:135-159

  tick  قرارداد داور - صفحه:1-19

  tick  مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تامین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) - صفحه:187-205

  tick  مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تاکید بر سازمان تبلیغات اسلامی - صفحه:207-226

  tick  مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی - صفحه:161-185
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved