>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1388 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند - صفحه:151-162

  tick  بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ - صفحه:88-96

  tick  بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:123-135

  tick  بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین ها و واریته های گلرنگ - صفحه:136-150

  tick  تاثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی - صفحه:75-87

  tick  تاثیر داشتن اطلاعات تغذیه ای بر نظریات مشتریان در مورد کیفیت کیک جوانه گندم - صفحه:172-180

  tick  تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده - صفحه:108-122

  tick  مطالعه اثر تیمار پراکسید هیدروژن و Ph برروی کیفیت رنگ و ریز ساختار بافت فیله ماهی کپور معمولی ماده و ژل سوریمی تهیه شده از آن - صفحه:97-107

  tick  مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار - صفحه:163-171
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved