>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1392 - دوره:10 - شماره:3


  tick  ادغام خشک کن جابجایی و تشعشعی جهت کاهش زمان خشک شدن - صفحه:39-50

  tick  ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن مغز هسته انبه سه واریته کشت شده در ایران - صفحه:51-62

  tick  اندازه گیری و گونه شناسی عنصر سلنیم در برخی از گیاهان خوراکی و دارویی به سه روش استخراجی - صفحه:87-94

  tick  بررسی زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ریزپوشانی شده در کرم مغزی کیک بر پایه آب - صفحه:29-38

  tick  بررسی قابلیت استخراج فیبر رژیمی از سبوس برنج و مقایسه خواص عملکردی آن با فیبر تجاری گندم - صفحه:15-20

  tick  بهینه سازی فرآیند ترکیبی آبگیری اسمزی در فشار کاهش یافته ناپیوسته – خشک کردن با هوای داغ برش های پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:63-72

  tick  حق دسترسی به غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه - صفحه:73-86

  tick  کنترل کیفیت فرآیند چند مرحله ای تصفیه شکرخام - صفحه:21-28

  tick  مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کمپیلوباکتر جدا شده از گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین، کبک، شترمرغ، گاو، گوسفند، بز، و شتر عرضه شده در شهرستان شهرکرد - صفحه:95-100

  tick  مقایسه رفتار رئولوژیک محلول ها و امولسیون های روغن در آب پایدار شده توسط صمغ عربی - صفحه:5-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved