>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی آسیب‌پذیری شبکۀ معابر در زمان تخلیه اضطراری در زلزله‌های احتمالی(مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد) - صفحه:91-108

  tick  بررسی کاربرد Gis برای تخمین فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل Rusle (مطالعۀ موردی: حوضۀ قلعه چای) - صفحه:155-173

  tick  تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر - صفحه:129-153

  tick  تحلیل عوامل موثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) - صفحه:1-23

  tick  تحلیل فضایی گرد وغبار در شمال شرق ایران - صفحه:67-90

  tick  سنجش امنیت غذایی و تعیین کننده های آن در مناطق روستایی(نمونۀ موردی: کشاورزان بخش مرکزی شهرستان روانسر، استان کرمانشاه) - صفحه:225-246

  tick  شبکۀ حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت - صفحه:25-49

  tick  شناسایی تنگناهای پیاده روی شهروندان در شهر رشت با استفاده از تئوری بنیانی - صفحه:201-224

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثّر بر توسعه گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگران داخلی (نمونه مورد‌مطالعه: شهر مشهد) - صفحه:109-128

  tick  کاربرد مدل های Rs-Gis در بهینه سازی گسترش شهری با تاکید بر حفظ محیط زیست (نمونۀ موردی: شهر همدان) - صفحه:51-66

  tick  مقایسۀ تطبیقی توسعۀ روستایی دشت اشنویه با استفاده از تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی و تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:175-199
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved