>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1400 - دوره:23 - شماره:6


  tick  اثر سسامول بر پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتیک و میزان بیان اینترلوکین‌های 6 و 10 در عصب سیاتیک آسیب‌دیده موش صحرایی - صفحه:813-820

  tick  ارزیابی اثر وضعیت گیرنده‌های هورمونی و Her-2 بر بروز متاستاز در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل رگرسیون ‌لجستیک - صفحه:748-755

  tick  اهمیت اگزوزوم‌ها در پاتوژنز و درمان Covid-19 - صفحه:673-682

  tick  بررسی اثر حفاظت پرتوی عصاره چای سبز در موش‌های تابش‌دیده با پرتو گاما - صفحه:785-793

  tick  بررسی اثر محافظتی رزوراترول بر استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه تحت حاد دیازینون در بافت کلیه موش صحرایی - صفحه:794-800

  tick  بررسی اثرات عصاره متانلی گیاه Epilobium Parviflorum بر رشد و عملکرد سلول‌های کبد انسانی Hepg2 - صفحه:801-812

  tick  بررسی اولتراسونوگرافیکی تاثیر سوزن خشک عضلات اکستانسور مچ دست به همراه تکنیک موبیلیزیشن مولیگان بر ضخامت تاندون عضلات اکستانسور، درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی آرنج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور - صفحه:730-740

  tick  بررسی تاثیر تجویز ویتامین D بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو خون در دانشجویان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور - صفحه:712-719

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر فوری، تاخیری و ماندگار کینزیوتیپ و تمرینات ثباتی بر حس عمقی گردن در افراد با وضعیت جلو‌آمده‌ی سر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور - صفحه:720-729

  tick  تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی - صفحه:702-711

  tick  تاثیر استفاده موضعی ترکیب جوشانده سیر و پونه کوهی بر شدت آلودگی به شپش سر - صفحه:767-776

  tick  تاثیر کلیپ طبیعت بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی معده: کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:693-701

  tick  تاثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر منفعت‌یابی و تبعیت از درمان در بیماران و بازماندگان از سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:683-692

  tick  تجربه زنان از چالش‌های ابتلا به سرطان دستگاه ژنیتال: یک مطالعه کیفی - صفحه:756-766

  tick  دخالت سیستم کولینرژیک موسکارینی موجود در هیپوکمپ پشتی در تقویت یادگیری و حافظه فضائی ناشی از استرس حاد در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر - صفحه:821-833

  tick  فراوانی مصرف دخانیات در دانش‌آموزان شهر ورامین: نتایج فاز نخست مطالعه پیشگیری از استعمال دخانیات (پاد) - صفحه:777-784

  tick  مقایسه اثر سفید کردن خانگی و مطب بر خشونت سطحی مینای دندان - صفحه:741-747
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved