>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1399 - دوره:22 - شماره:4


  tick  اثر بخشی تنظیم هیجان بر سرمایه روان شناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی - صفحه:67-83

  tick  اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن آنژیوپوئیتین-1 (Angpt-1) و وضعیت اکسیدانی (Tos) بافت قلب در موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:25-36

  tick  ارائه یک مدل شبیه سازی برای ارزیابی، بهبود عملکرد و کاهش زمان انتظار بیماران بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم ‌آباد - صفحه:1-13

  tick  بررسی اثرات آنتی باکتریال دوده حاصل از عنبرنسارا بر باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های بیماران - صفحه:84-95

  tick  بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش علائم روان‌شناختی در بیماران سندروم افتادگی دریچه میترال - صفحه:46-57

  tick  بررسی ارتباط حضور ژن Glmm هلیکوباکتر پیلوری و نوسانات سرمی آنتی بادی‌های Iga و Igg در افراد مبتلا به عفونت - صفحه:37-45

  tick  بررسی روند ده ساله (1398-1389) بیماری سل در شهرستان دلفان - صفحه:14-24

  tick  بررسی فراوانی و علل آسیب های شغلی ناشی از نیدل استیک در بین پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1399 - صفحه:107-119

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر غلظت سرمی ایمنوگلوبینG و شاخص‌ های آسیب کبدی مردان سالمند - صفحه:120-131

  tick  تاثیر پیش آماده سازی قلبی با تمرینات تناوبی شدید بر Mda، Sod و Gpx میوکارد به دنبال القای سکته قلبی حاد در موش های صحرایی نر - صفحه:146-161

  tick  تولید رده سلولی ناک اوت Idua توسط تکنیک ویرایش ژنی Crispr/Cas - صفحه:162-169

  tick  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر احساس تنهایی بیماران مولتیپل اسکلروز - صفحه:132-145

  tick  مقایسه سطح سرمی روی در خانم‌های باردارمبتلا به پره اکلامپسی یا اکلامپسی و سالم، یک مطالعه مورد-شاهدی - صفحه:96-99

  tick  پایش میزان ید ادرار دانش آموزان 8-10 ساله استان لرستان در سال 1398 - صفحه:58-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved