>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:5


  tick  اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2 - صفحه:591-600

  tick  استفاده از روش‌های اینترونشنال در درمان کودکان کمتر از 15 سال مبتلا به باز بودن مجرای شریانی در بیمارستان شهید چمران اصفهان - صفحه:531-539

  tick  اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد Beamnrc برای انرژی 6mev - صفحه:551-561

  tick  بررسی ارتباط فشار خون با قد و وزن در کودکان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز - صفحه:573-580

  tick  بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان - صفحه:607-617

  tick  تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت - صفحه:581-590

  tick  تاثیر کوتاه مدت مکمل یاری زنجبیل بر Hs-Crp و کراتین کیناز سرم در پاسخ به فعالیت برونگرا وامانده‌ساز دختران دارای اضافه وزن - صفحه:541-550

  tick  مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن - صفحه:507-516

  tick  مقایسه اثر پیشگیری کننده عصاره آبی و هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium Graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر - صفحه:497-506

  tick  مقایسه تاثیر پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر آنزیم های دستگاه رنین – آنژیوتانسین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر - صفحه:517-529

  tick  مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردرد مزمن زنان شهرستان نجف آباد - صفحه:600-606

  tick  مقایسه نتایج تعبیه زودهنگام فیستول شریانی وریدی با تعبیه دیرهنگام آن در دو گروه از بیماران مرحله انتهایی نارسائی کلیوی - صفحه:563-572
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved