>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1385 - دوره:5 - شماره:48


  tick  بررسی آناتومیکی سرخرگ های قلب انسان - صفحه:431-434

  tick  بررسی تاثیر آموزش مربیان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز بر نحوه مواجهه با کودکان مبتلا به آسم در سال 1377 - صفحه:405-411

  tick  بررسی تاثیر و ایمنی روغن کرچک خوراکی بر آمادگی سرویکس و القا زایمان - صفحه:398-404

  tick  بررسی شیوع بدخیمی گردن رحم بدنبال پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه بیمارستان گلستان اهواز - صفحه:426-430

  tick  بررسی مقایسه ای استرس سبک های مقابله ای و ارتباط آنها با سلامت عمومی در افراد وابسته به مواد افیونی و غیروابسته به مواد افیونی - صفحه:435-441

  tick  بررسی نتایج همی آرتروپلاستی بای پولار در درمان شکستگی گردن فمور - صفحه:392-397

  tick  بررسی هیستوپاتولوژیکی و پاراکلینیکی پیوند خودی استخوان اسفنجی و مغز استخوان جهت پر کردن نقیصه استخوانی - صفحه:412-419

  tick  بررسی پنج ساله بیماران با خونریزی گوارش تحتانی در بخشهای جراحی بیمارستان های آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز - صفحه:420-425

  tick  شناسایی ناقلین استافیلوکوک آرئوس و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن در پرسنل بیمارستان رازی شهرستان اهواز در سه ماهه اول سال 1382 - صفحه:378-384

  tick  مقایسه افسردگی بیماران دیابتی و افراد غیردیابتی - صفحه:385-391

  tick  گزارش یک مورد ترومبوزمزمن ورید پورت بعد از طحال برداری در بیمار بتا تالاسمی ماژور - صفحه:446-451

  tick  گزارش یک مورد نادر از در رفتگی تروماتیک همزمان قدمی و خلفی در مفاصل ران - صفحه:442-445
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved