>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارزیابی فعالیت ضدقارچی نانوذره اکسید روی بر علیه بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ - صفحه:69-80

  tick  بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده سازی سطحی - صفحه:91-98

  tick  بررسی تاثیر تمرین های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه - صفحه:59-68

  tick  بررسی تاثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان - صفحه:41-49

  tick  بررسی شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز - صفحه:81-90

  tick  بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش گیری در سال تحصیلی 85-1384 - صفحه:99-104

  tick  تاثیر تزریق اکسی توسین رقیق شده به داخل ورید بند ناف بر طول مرحله سوم زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:51-58

  tick  تاثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان - صفحه:13-19

  tick  تخلیص فا کتور فعال کننده V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران - صفحه:21-32

  tick  تهیه Cdna از Mrna ژن Od1 استخراج شده از بافت غده زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوس دوریه (Odonthobuthus Doriae) - صفحه:33-40

  tick  تهیه پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل - صفحه:1-12

  tick  خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب - صفحه:105-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved