>
Fa   |   Ar   |   En
   افق توسعه آموزش علوم پزشکی   
سال:1401 - دوره:13 - شماره:2


  tick  ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399 - صفحه:5-14

  tick  بررسی تاثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید - 19 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز - صفحه:71-81

  tick  بررسی سبک تدریس اعضای هیئت علمی و رابطه آن با برخی ویژگی‌های دموگرافیک آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:27-38

  tick  بررسی میزان انطباق کوریکولوم کارشناسی رشته ی علوم آزمایشگاهی با مهارت شغلی بر مبنای آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1399 - صفحه:15-26

  tick  به کارگیری راهنماهای بالینی پزشک خانواده در کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده به منظور ارتقاء صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1397 - صفحه:61-70

  tick  تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه در یادگیری کارآموزی پزشکی اجتماعی در دانشجویان مقطع کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:39-49

  tick  فلسفه پزشکی: ضرورت فراموش ‌شده در آموزش علوم پزشکی - صفحه:81-90

  tick  مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید - 19 و سایر بخش‌ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید - 19 - صفحه:50-60

  tick  چکیده صوتی مقالات: ابزاری برای دستیابی به مخاطبان بیشتر و اشتراک ‎گذاری آسان - صفحه:1-4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved