>
Fa   |   Ar   |   En
   روستا و توسعه پایدار فضا   
سال:1402 - دوره:4 - شماره:4


  tick  بررسی آثار و پیامدهای سکونتگاه های خلاق در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رشتخوار) - صفحه:90-112

  tick  تبیین تاثیر قابلیت های کشاورزی‌ بر پیوندهای روستا - شهری شهرستان خرم آباد - صفحه:153-186

  tick  سنجش آسیب پذیری روستاها در برابر بحران کم آبی (مورد مطالعه: شهرستان های قروه و دهگلان) - صفحه:132-152

  tick  شناسایی سازه های موثر بر نقش گردشگری خوراک در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران - صفحه:113-131

  tick  شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر ماندگاری گردشگری کشاورزی و ارائه راهکارهایی مناسب برای توسعه آن با رویکرد فراترکیب - صفحه:46-64

  tick  شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آمایش فضاهای روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دلفان) - صفحه:25-45

  tick  مدل‌سازی اثرات پیوندهای روستایی- شهری بر امنیت غذایی خانوارهای سکونتگاه‌های پیراشهر دهدشت - صفحه:1-24

  tick  پیشران‌های بازاریابی الکترونیک در نواحی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خوشاب) - صفحه:65-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved