>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش معماری و شهرسازی شهر از گذشته تا آینده   
سال:1400 - دوره:1 - اولین همایش ملی معماری و شهرسازی شهر از گذشته تا آینده - کد همایش: 99190-20741


  tick  آجر و ساختمان سازی- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.12.1

  tick  بررسی تاثیر مولفه‌های انعطاف‌پذیری محیط در ارتقا خلاقیت محیط‌های آموزشی کودکان- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.9.8

  tick  بررسی سامانه عملکرد حرارتی حمام های تاریخی اردبیل (نمونه موردی حمام پیرزرگر)- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.2.1

  tick  بررسی معماری عصر شیخوخیت میراث جهانی شیخ صفی‏الدین اردبیلی در پرتو کاوش‏های باستان‏شناسی- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.10.9

  tick  بررسی مفهوم محرمیت فضایی در کالبد و محتوای معماری ایرانی اسلامی و نقش آن در معماری مسکونی معاصر زنجان- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.6.5

  tick  بررسی ویژگی های کاربردی انرژی پاک در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.7.6

  tick  تعمیر گبند رایشتاگ در کشور المانیا- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.14.3

  tick  سنگ در معماری- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.11.0

  tick  طراحی باغ موزه هنرهای فیروزه با رویکرد معماری زمینه گرا در تبریز- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.13.2

  tick  مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در معماری- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.8.7

  tick  مواد و مصالح فلزی- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.1.0

  tick  نحوه اجرای مراحل پشت سر هم نمای ساختمان و چگونگی اصول علمی آن جهت آشنایی با اجرای صحیح به واسطه ی بررسی نمونه موردی- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.4.3

  tick  نمایش هندسه فراکتال در دوره اسلامیبررسی نمونه موردی مساجد دوره صفوی( مسجد جامع اصفهان ، مسجد شیخ لطف الله )- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.5.4

  tick  واکاوی معماری پایدار و لزوم آن در معماری نوین- DOR:20.1001.2.9919020741.1400.1.1.3.2
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved