>
Fa   |   Ar   |   En
   خانواده درمانی کاربردی   
سال:1400 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و نوشتن در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری - صفحه:277-291

  tick  اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شادکامی مردان مصرف‌کننده مت‌آمفتامین - صفحه:177-199

  tick  ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی - صفحه:159-176

  tick  اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی - صفحه:143-158

  tick  الگوی ساختاری تعهد زناشویی براساس‌ الگوهای ارتباطی در زنان: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی - صفحه:1-22

  tick  بررسی رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی: نقش میانجی تحمل ابهام و شادکامی - صفحه:220-243

  tick  بررسی و مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر خودشفقت ورزی زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:244-261

  tick  رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده - صفحه:91-107

  tick  شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی - صفحه:23-45

  tick  مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و طرحواره درمانی متمرکز بر ذهنیت بر تنظیم هیجان زنان با اختلال شخصیت مرزی - صفحه:262-276

  tick  مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک زمان کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی - صفحه:200-219

  tick  پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی - صفحه:46-64

  tick  پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل - صفحه:65-90

  tick  پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان - صفحه:126-142

  tick  ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ - صفحه:108-125
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved