>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی   
سال:1399 - دوره:10 - دهمین کنفرانس بین المللی شبكه هاي هوشمند انرژی - کد همایش: ۹۹۲۰۱-۷۳۸۰۰


  tick  آنالیز منحنی بار مشترکین خانگی در پاسخ به تعرفه های Tou با مدلسازی الگوی مصرف بر مبنای سطح رفاه مشترکین - صفحه:1-6- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.7.4

  tick  ارائه مدل مبادله همتا به همتا و قیمت‌گذاری انرژی همراه با پاسخگویی بار برای مصرف‌کنندگان خود تولید در ریزشبکه - صفحه:1-6- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.16.3

  tick  ارائه ی روش مبتنی بر دروپ ولتاژ برای کاربرد کنترل کننده ی سیلان توان Dc در شبکه ی Hvdc - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.18.5

  tick  استراتژی پیشنهاددهی بر پایه ریسک برای نیروگاه بادی در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت پاسخگویی بار با مدل Igdt - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.22.9

  tick  استفاده از تکنیک کنترل تکرار شونده برای کنترل فنر الکتریکی جهت کاهش اعوجاج هارمونیکی کل در ولتاژ بار حساس تک فاز - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.17.4

  tick  امکان سنجی فنی و اقتصادی بکارگیری اینترنت اشیاء در کاربردهای شهر هوشمند - صفحه:1-5- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.29.6

  tick  امکان‌سنجی احداث آزمایشگاه شبیه‌ساز زمان-واقعی شبکه‌های الکتریکی مدرن در پژوهشگاه نیرو: لزوم مطالعات پیاده‌سازی ریزشبکه‌ها - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.30.7

  tick  بررسی پدیده بازیابی ولتاژ تاخیری ناشی از خطا (Fidvr) با استفاده از انحراف امپدانس بار - صفحه:1-6- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.24.1

  tick  برنامه‌ریزی احتمالاتی و اتوماسیون محورتوسعه شبکه توزیع در حضور خودروهای برقی و منابع تجدید پذیر بادی و فتوولتاییک مبتنی بر مدلسازی مارکوف - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.28.5

  tick  برنامه‌ریزی تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و اینترنت اشیاء در یک شبکه هوشمند - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.20.7

  tick  برنامه‌ریزی واحدهای سریع‌پاسخ به‌منظور تامین انعطاف‌پذیری مورد نیاز سیستم قدرت تحت نفوذ بالای واحدهای تولید بادی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.3.0

  tick  برنامه‏ ریزی غیرمتمرکز شبکه توزیع فعال متصل به چند ریزشبکه‏ در حضور منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.10.7

  tick  بهبود تاب‌آوری شبکه توزیع از طریق جایابی بهینه کلید توسط الگوریتم گرگ خاکستری - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.2.9

  tick  بهبود کیفیت توان در ریزشبکه‌ها با استفاده از ساختار ترکیبی فنر الکتریکی نسل اول و فیلتر اکتیو موازی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.6.3

  tick  بهبود همزمان کیفیت ولتاژ و جریان در میکروگرید متصل به شبکه با استفاده از ساختار دو مبدله و کنترلر تناسبی – انتگرالی مختلط - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.15.2

  tick  بهره‌برداری اقتصادی بهینه ریزشبکه با استفاده از مفهوم هاب انرژی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.4.1

  tick  بهینه‌سازی احتمالاتی/زیست‌محیطی درگاه انرژی انعطاف‌پذیر مبتنی بر سناریو با در نظر گرفتن ذخیره‌ساز انرژی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.21.8

  tick  تعیین سطح نفوذ نیروگاه های مقیاس بزرگ خورشیدی مبتنی بر شاخص پایداری زاویه ای روتور در شبکه قدرت و عوامل موثر بر آن - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.31.8

  tick  جایابی سیستم‌های ذخیره کننده انرژی، منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه توزیع شهرستان خوی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.19.6

  tick  حفاظت تطبیقی بهینه ریزشبکه‌های هوشمند در حالت جزیره‌ای و متصل به شبکه با کاهش قیود مسئله - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.27.4

  tick  خوشه‌بندی و طبقه‌بندی داده‌های کنتور‌های هوشمند به‌منظور اجرای بهینه برنامه‌های پاسخگویی بار - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.9.6

  tick  سیستم تبدیل انرژی بادی مبتنی بر ژنراتور القایی با سیم پیچ استاتور دوگانه جهت تغذیه بار Ac مستقل - صفحه:1-7- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.12.9

  tick  شهر هوشمند به مثابه هاب انرژی: مروری بر انعطاف پذیری شهر در بحران کرونا - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.5.2

  tick  مدلسازی داده رانه ی مدت زمان تداوم وقفه در سیستم توزیع انرژی الکتریکی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.8.5

  tick  مدیریت انرژی خانگی مبتنی بر تعامل در بازار تنظیم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.25.2

  tick  مدیریت تراکم انعطاف‌پذیر چند هدفه خطوط انتقال با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی مجدد تولید و عدم قطعیت برنامه‌های پاسخگویی بار - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.23.0

  tick  مدیریت مصرف انرژی خانگی با استفاده از یادگیری تقویتی چند عاملی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.11.8

  tick  مروری بر زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (Ami) به عنوان یک سرویس قابل ارائه در شبکه 5g : فرصت‌ها و چالش‌ها - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.13.0

  tick  مکان‌یابی بهینه ذخیره‌سازهای انرژی و کلیدهای خودکار به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع هوشمند - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.26.3

  tick  پخش بار اقتصادی- آلودگی دینامیکی با درنظرگرفتن خودروهای الکتریکی شارژی و عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.1.8

  tick  پیشنهاددهی بهینه هاب انرژی در بازارهای انرژی برق، حرارت و گاز طبیعی و بررسی بهبود روش‌های مدل‌سازی عدم‌قطعیت در کارایی آن - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920173800.1399.10.1.14.1
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved