>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و اینترنت اشیاء در یک شبکه هوشمند  
   
نویسنده ضیائی حامد ,رشیدی نژاد مسعود ,عبداللهی امیر
منبع كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي - 1399 - دوره : 10 - دهمین کنفرانس بین المللی شبكه هاي هوشمند انرژی - کد همایش: ۹۹۲۰۱-۷۳۸۰۰ - صفحه:1 -7
چکیده    در گذشته سیستم‌های سنتی با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، افزایش تقاضای انرژی، قابلیت اطمینان و امنیت روبرو شدند، بنابراین برای حل این مشکلات در حال تبدیل شدن به شبکه‌های هوشمند هستند. شبکه‌های هوشمند یک ارتباط انرژی دو جهتی بین ارائه دهندگان خدمات و مصرف کننده ایجاد می‌کنند و همچنین دستگاه‌های مختلفی برای نظارت، تجزیه ‌و تحلیل و کنترل در قسمت‌های مختلف شبکه دارند. در نتیجه، این اتصال توسط زیرساخت جدیدی مانند اینترنت اشیا حاصل می‌شود. استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا به یک شبکه هوشمند کمک می‌کند تا عملکردهای مختلف شبکه را در طول تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی اتوماسیون و ردیابی کند. در این مقاله از برنامه‌های پاسخگویی بار برای بررسی بهتر چالش‌های پیش رو در شبکه‌های هوشمند آینده با زیرساخت اینترنت اشیا استفاده شده است.
کلیدواژه شبکه‌های هوشمند ,تجدید ساختار ,پاسخگویی بار ,اینترنت اشیا ,تعهد واحد
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی a.abdollahi@uk.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved