>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه فضاهای پیراشهری   
سال:1399 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثرات اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانه ها بر مناطق پیرامونی شهر مورد: شهر ری، تهران - صفحه:127-142

  tick  اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران - صفحه:193-205

  tick  انبوه سازی مسکن و رضایت مندی ساکنان فضاهای پیراشهری مورد: پرند و پردیس در استان تهران - صفحه:35-50

  tick  بررسی مولفه‌های اجتماعی پدیده غریبه آشنا در مناطق روستا- شهری مورد: کلان‌شهر رشت - صفحه:19-34

  tick  تحلیل اثرات شهر زابل بر کانون پیراشهری بنجار - صفحه:51-64

  tick  تحلیل عوامل اثرگذار بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی پیراشهری مورد: سکونتگاه های دهستان معجزات شهرستان زنجان - صفحه:105-126

  tick  تحلیل همپوشانی پهنه بندی مکانی فقر و بافت فرسوده در فضاهای پیراشهر تهران - صفحه:175-192

  tick  خزش شهری و تحولات کالبدی فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان - صفحه:85-104

  tick  عوامل اثرگذار بر روابط شهرهای مرزی زاهدان و میرجاوه با مناطق پیرامون آن - صفحه:163-174

  tick  فضاهای پیراشهری: الگوها، عوامل و پسایندها - صفحه:1-18

  tick  واکاوی تحولات کالبدی – ادراکی روستاهای پیراشهری مورد: روستای مهرآباد در شهرستان دماوند - صفحه:143-162

  tick  چالش های مدیریت روستایی و نقش آن در توسعه نیافتگی روستاهای پیراشهری مورد: شیراز - صفحه:65-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved