>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و روابط انسانی   
سال:1398 - دوره:2 - شماره:3


  tick  آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران - صفحه:221-261

  tick  آینده نگاری توسعۀ شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز) - صفحه:456-475

  tick  احیا بناهای قدیمی و تاریخی با رویکرد گردشگری و کارآفرینی با ایجاد یک مسیر فرهنگی تاریخی (مطالعه موردی خیابان شریعتی همدان) - صفحه:60-79

  tick  ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی، در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی - صفحه:204-220

  tick  ارزیابی منابع مالی شهرداری ها و امکان سنجی تامین درآمدهای پایدار شهری مطالعه موردی شهر جیرفت - صفحه:181-203

  tick  امکان‌سنجی توسعه گردشگری پایدارشهری در شهرگرگان - صفحه:355-373

  tick  بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری در محور گردشگری خرم آباد- پلدختر - صفحه:446-455

  tick  بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی - صفحه:104-119

  tick  بررسی علل و عوامل بیماری آنتراکوزیس و دلایل شیوع آن در تهران با تاکید بر آلودگی هوا - صفحه:157-167

  tick  بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز - صفحه:168-180

  tick  بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: امام زاده سید محمد روستای نوجه مهر شهرستان جلفا) - صفحه:120-137

  tick  بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام - صفحه:488-507

  tick  بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد) - صفحه:1-26

  tick  بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان همدان با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی و ویلیامسون - صفحه:262-279

  tick  تبیین علل شکل گیری اسکان‌های غیررسمی و ارائه راهکارهای بهینه جهت ساماندهی آنها(مطالعه موردی: محله علی آباد بوکان) - صفحه:17-42

  tick  تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار - صفحه:423-434

  tick  تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی کاهش آب دریاچه ارومیه در روستاهای پیراشهری شهر چهاربرج با تاکید بر مهاجرت‌های فصلی - صفحه:418-422

  tick  تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران. - صفحه:320-334

  tick  تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397 - صفحه:309-319

  tick  توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی - صفحه:476-487

  tick  رتبه‌بندی کیفیت زندگی محلات منطقه 8 شهر تبریز از دیدگاه ساکنین با استفاده از ترکیب روش تاپسیس و تحلیل سلسله‌مراتبی - صفحه:121-136

  tick  رویکردی تحلیلی بر اصول معماری پایدار(سبز) در فضاهای شهری - صفحه:391-402

  tick  زیست پذیری شهری الزامات و راهکارها - صفحه:374-382

  tick  سنجش تاثیر عوامل مشارکت پذیری شهروندان در مدیریت پسماند شهری - صفحه:43-59

  tick  مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت - صفحه:435-445

  tick  نظریه برنامه ریزی بازاندیشی وجنبه عملی آن: پرتویی از نور برچشم اندازهای برنامه ریزی یکپارچه جهت مقابله با واقعیات پیچیده شهری - صفحه:292-308

  tick  نقش خانه‌های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول) - صفحه:80-103

  tick  نقش عوامل ژئومورفولوژی در نوع فعالیت ‌اقتصادی روستاهای مرزی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان ) - صفحه:508-522

  tick  نقش معدن در جذب و پایداری جمعیت سکونتگاه‌های انسانی(مطالعه موردی: سکونتگاه‌های استان کردستان) - صفحه:383-390

  tick  پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی - صفحه:403-417

  tick  پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد با مدل Ahp در محیط Arcgis - صفحه:137-155

  tick  گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار - صفحه:280-291
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved