>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1384 - دوره: - شماره:25


  tick  اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار - صفحه:99-111

  tick  بررسی تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار - صفحه:21-30

  tick  بررسی نظریه های مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان - صفحه:135-149

  tick  بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعدادیابی در کشتی - صفحه:63-81

  tick  تاثیر مکمل های غذایی کولین، عصاره مریم گلی، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر خستگی و عملکرد عضلانی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال - صفحه:113-133

  tick  رابطه لاکتات و حذف Mtdna لکوسیت های خون انسان پس از شرکت در یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز - صفحه:83-97

  tick  مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران - صفحه:43-52

  tick  نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی - صفحه:53-62

  tick  نقش حرکت درمانی در بازتوانی بیماران مبتلا به استنوکندروز بخش کمری ستون فقرات - صفحه:31-42

  tick  نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش - صفحه:5-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved