>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:4


  tick  ارزیابی و سطح‌بندی توسعه‌ی کشاورزی شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:119-138

  tick  امکان‌سنجی تشکیل بازار نوین ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران - صفحه:39-54

  tick  بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:55-79

  tick  بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش کشاوری ایران: کاربرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (Svar ) و گراف‌های غیرچرخشی سودار (Dag) - صفحه:81-99

  tick  بررسی نقش صنایع کوچک بر بهبود معیشت خانوارهای روستایی (بررسی موردی: شهرستان‌های سیروان و چرداول - استان ایلام) - صفحه:139-155

  tick  تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها) - صفحه:177-188

  tick  سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی) - صفحه:157-176

  tick  عامل های موثر بر انتخاب نوع راهبرد بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد) - صفحه:1-21

  tick  مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد - صفحه:23-38

  tick  مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران - صفحه:101-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved