>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات پلیس زن   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:32


  tick  اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار - صفحه:5-17

  tick  اشتغال زنان و قدرت تصمیم گیری در خانواده : مطالعه تطبیقی زنان شاغل و غیرشاغل در شهر یزد - صفحه:111-128

  tick  بررسی اثر تمرینات جسمی و ذهنی بر نیم رخ چربی سرم خون زنان پلیس - صفحه:18-27

  tick  بررسی ارتباط هویت مذهبی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت‌مندی زناشویی مورد مطالعه: زوجین شهر ایلام - صفحه:163-179

  tick  بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش اجتماعی بر راهبردهای حل تعارض در دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای دختران اطهر اراک) - صفحه:129-145

  tick  بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی با ویژگی های جمعیت شناختی (سن و سطح تحصیلات) و نوع جرم در زنان زندانی شهر ارومیه - صفحه:61-76

  tick  بررسی عوامل موثر بر ارتقای مشارکت سیاسی زنان شهر قزوین - صفحه:180-195

  tick  بررسی نقش خانواده بر رفتار بزهکارانه نوجوانان و جوانان در شهرستان بستک در سال 1398 - صفحه:77-97

  tick  بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی زنان پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ - صفحه:28-40

  tick  بررسی وضعیت عملکرد مشاوران و مددکاران زن کلانتری ها - صفحه:146-162

  tick  سنجش اثر بخشی دروس فراگیران دوره 15 درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار - صفحه:98-110

  tick  پیشگیری از کجروی اجتماعی با تاکید بر نقش دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه قم) - صفحه:41-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved