>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی مراکز فرهنگی-تفریحی و مکان های گذران اوقات فراغت (مطالعۀ موردی: شهر شاهین شهر) - صفحه:117-134

  tick  ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای موثّر گردشگری شهر راین با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک کمّی Qspm - صفحه:103-116

  tick  امکان‌سنجی آسیب‌پذیری شهر سنندج در برابر زلزله با استفاده از مدل متوسط وزنی مرتب‌شده (Owa) - صفحه:135-152

  tick  بررسی و اولویت بندی ویژگی های محیطی تاثیرگذار بر انتخاب محلّ سکونت (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج) - صفحه:1-20

  tick  تحلیل فضایی کیفیّت محیطی بافت های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 شهرداری تهران) - صفحه:85-102

  tick  مطالعۀ تطبیقی مورفولوژی بافت های قدیم و جدید شهری بر اساس مدل فراکتالی (مطالعۀ موردی: محلّات منتخب از بافت قدیم و جدید شهر زنجان) - صفحه:39-61

  tick  مکان یابی پهنه های مناسب به منظور ایجاد مسیر پیادۀ گردشگری در بافت تاریخی شهر کرمان با استفاده از Gis - صفحه:63-83

  tick  پراکندگی فضایی-مکانی ایستگاه‌های توزیع آب آشامیدنی در شرایط اضطراری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر کرمان) - صفحه:21-37
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved