>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو - صفحه:176-186

  tick  بررسی ارتباط بین سواد سلامت الکترونیک و سلامت عمومی دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی - صفحه:228-237

  tick  بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:248-256

  tick  بررسی تاثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:207-214

  tick  بررسی رابطه بین تاب‌آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان - صفحه:198-206

  tick  تاثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی نوجوانان - صفحه:238-247

  tick  تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی اثر کیفیت خواب و عزت نفس جنسی بر اختلال استرس تروماتیک ثانویه در همسران جانبازان جنگ - صفحه:187-197

  tick  درس آموخته های بحران سیل لرستان: تجربه امدادرسانی در سیل پلدختر - صفحه:169-173

  tick  درس هایی از مدیریت داوطلبان در زلزله غرب کشور( ازگله – سرپل ذهاب) - صفحه:174-175

  tick  ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی - صفحه:215-227
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved