>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:1


  tick  آگاهی و نگرش کارکنان شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به بهداشت دست در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان - صفحه:46-53

  tick  بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی - صفحه:13-25

  tick  بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از منظر پرستاران و پزشکان شاغل در مرکز درمانی منتخب آجا - صفحه:26-33

  tick  تدوین برنامه درسی مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نیروهای مسلح - صفحه:1-12

  tick  ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد (Nvps) - صفحه:34-45

  tick  رابطه بین رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری در پرستاران - صفحه:63-71

  tick  مقایسه انواع، علل و راهبردهای کا‌هش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری - صفحه:54-62

  tick  مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول و پانسمان با گاز استریل در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش جراحی مردان - صفحه:72-79
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved