>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1397 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران) - صفحه:5-16

  tick  بهبود پایدار کاردکردهای نظام سلامت از طریق رویکرد توانمندسازی - صفحه:2-4

  tick  تعیین کننده‌های رفتار نمونه گیری مدفوع برای تشخیص وبا از مراجعین به خانه‌های بهداشت در بهورزان شهرستان تفت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی - صفحه:44-55

  tick  رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در بیمارستان‌های شهر قزوین - صفحه:56-68

  tick  رابطه بین کارگروهی پرستاران و ایمنی بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه و جراحی بیمارستان‌های منتخب استان گیلان - صفحه:33-43

  tick  رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش سرمایه عاطفی در پرستاران - صفحه:69-79

  tick  شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی - صفحه:17-32

  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:1-1

  tick  چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران - صفحه:80-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved