>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق انرژی   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره‌سازی نفت و گاز فراساحلی - صفحه:61-76

  tick  الزامات داخلی و بین‌المللیِ حمل‌ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری - صفحه:223-249

  tick  تاثیر مولفه‌های حقوق بشری بر سازمان‌های بین‌المللی انرژی با تاکید بر اوپک - صفحه:1-19

  tick  خرق حجاب شرکتی در قوانین و رویۀ اتحادیۀ اروپایی در خصوص تحریم شرکت‌های زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران - صفحه:43-60

  tick  رابطۀ امنیت آب و بلایای طبیعی در حقوق بین‌الملل - صفحه:131-154

  tick  رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست‌محیطی قراردادهای نفتی - صفحه:195-221

  tick  سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه - صفحه:115-129

  tick  منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز - صفحه:93-113

  tick  نحوۀ رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد - صفحه:21-41

  tick  نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل - صفحه:175-193

  tick  نقش داوری‌های سرمایه‌گذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی - صفحه:77-91

  tick  نقش دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظام حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد - صفحه:155-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved