>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات در دانشجویان - صفحه:54-61

  tick  بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل - صفحه:23-31

  tick  بررسی ارتباط بین ادراک بیماری و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:9-15

  tick  تاثیر آموزش برنامه ورزشی بر تغییر رفتارهای پیشگیرانه کمردرد در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه کرج - صفحه:32-40

  tick  تاثیر آموزش ترکیبی بر ارتقاء رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر - صفحه:41-46

  tick  تعیین کننده‌های شناختی-رفتاری بهداشت دهان و دندان در دانشجویان: کاربردی از مدل ارتقاء سلامت پندر - صفحه:1-8

  tick  مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (Hiit) به مدت دوهفته بر اکسیداسیون چربی، درصدچربی بدن و Vo2max در مردان جوان دارای اضافه وزن - صفحه:47-53

  tick  میزان شیوع پاپ اسمیرهای غیرطبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به علوم پزشکی همدان در طی سال‌های 1390- 1394 - صفحه:16-22
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved