>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1399 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش خود‌نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر خویشتن‌داری دانشجویان دختر دانشگاه تهران - صفحه:20-36

  tick  اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر معنویت بر روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود در دختران بعد از طلاق والدین: مطالعۀ آزمایشی - صفحه:49-61

  tick  بررسی تاثیر نوای اذان در میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعۀ کارآزمایی بالینی شاهددار - صفحه:7-19

  tick  بررسی رابطۀ بخشش و جهت‌گیری مذهبی با تعارض زناشویی - صفحه:87-99

  tick  تاثیر رهبری معنوی بر سلامت معنوی با میانجی‌گری حمایت سازمانی - صفحه:73-86

  tick  تبیین مفهومی زنجیرۀ غذایی بر اساس شاخص‌های غذای طیّب در قرآن کریم - صفحه:165-179

  tick  تبیین نقش روش‌های تربیت قرآنی در سلامت ‌روان و گرایش به مصرف مواد ‌مخدر در حیطه‌های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی - صفحه:148-164

  tick  خودمراقبتی از دیدگاه اسلام - صفحه:1-6

  tick  سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: مرور نظام‌مند - صفحه:129-147

  tick  مقایسۀ سلامت معنوی و نشانه‌های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم - صفحه:100-114

  tick  همسویی حوزه‌های سلامت و دین در برخورد با کووید 19 - صفحه:180-186

  tick  پیش‌بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبرد مقابلۀ دین‌محور در زنان دارای تجربۀ خشونت خانوادگی - صفحه:115-128

  tick  پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس تعلق مادی و ابعاد آن در بیماران متاهل مبتلا به سرطان خون - صفحه:37-48

  tick  پیش‌بینی گرایش به اعتیاد و اختلالات مرتبط با مواد مخدر در دانشجویان شهر کرمانشاه بر اساس نگرش مذهبی و کیفیت زندگی - صفحه:62-72
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved