>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش های بومی ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:14


  tick  استفاده از تحلیل عاملی جهت تدوین، ارزیابی و شناسایی موثرترین معیارهای دانش بومی در مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب مناطق خشک و نیمه خشک ایران (استان یزد) - صفحه:105-152

  tick  جامعه شورورز و مهندسی شورورزی: (درآمدی اجتماعی- فنی و خاکی-گیاهی بر «مطالعات زیست‌بوم‌شناسی ایران») - صفحه:1-55

  tick  جستاری معناکاوانه در نقوش گیاهی تمدن حوزه هلیل‌رود جیرفت (هزاره سوم ق.م) - صفحه:153-188

  tick  دانش بومی مداخله های حفاظتی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه در ایران - صفحه:333-367

  tick  دانش بومی، معانی فرهنگی و مدیریت و بهره برداریِ آب در میان عشایر ایل قشقایی: یک مردم‌نگاری آب - صفحه:57-103

  tick  صیادی گرگور به منزله پدیده اجتماعی تام: مطالعه‌ای در ارتباط فنون بومی با محیط زیست، توسعه و روابط اجتماعی در گناوه - صفحه:189-220

  tick  مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده بهره برداران در مراتع گوغر بافت استان کرمان - صفحه:369-424

  tick  نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در نقش‌پردازی بر اسطرلاب‌های صفوی - صفحه:297-332

  tick  نگرشی بر حرفه سنتی چینی بندزنی - صفحه:425-468

  tick  پیشگیری و درمان بیماری‌های شایع در میان مرشدان زورخانه بر اساس دانش بومی - صفحه:221-253

  tick  پژوهشی بر طلاکاری جیوه ای بر روی نقره - صفحه:469-510

  tick  گوت‏ کِ‏ مال - صفحه:255-296
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved