>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:2


  tick  برازش مدل توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان) - صفحه:87-98

  tick  ارزشیابی دانشجویان از خدمات کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) - صفحه:55-70

  tick  بررسی نقش توسعه گلخانه‌ای بر تولید و کارآفرینی در استان زنجان - صفحه:41-54

  tick  بررسی نقش کسب و کارهای کوچک در توانمندسازی و خود-اتکایی زنان روستایی - صفحه:71-86

  tick  بهره گیری از الگوی کشاورزی مبتنی بر فرهنگ بومی (پرماکالچر) در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی استان گیلان - صفحه:1-14

  tick  طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش کارآفرینانه در شرکت تعاونی‌های تولیدی روستایی استان گلستان ( مورد مطالعه : شرکت تعاونی‌های تولیدی مرغداران گوشتی استان گلستان ) - صفحه:14-28

  tick  پیامدهای توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی؛ با استفاده از تکنیک چرخ های آینده (مورد پژوهی: روستای زردویی شهرستان پاوه) - صفحه:29-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved