>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی - صفحه:151-164

  tick  ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:205-219

  tick  ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی) - صفحه:165-174

  tick  تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش - صفحه:221-230

  tick  تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:121-136

  tick  رابطه رهبری تحول گرا با جوسازمانی و خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی - صفحه:175-185

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران - صفحه:231-244

  tick  مطالعه رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان (مطالعه ای در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین) - صفحه:137-150

  tick  مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد - صفحه:105-119

  tick  پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی - صفحه:187-204
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved