>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1402 - دوره:10 - شماره:2


  tick  تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران - صفحه:407-425

  tick  تجارب زیسته داوران نخبه فوتبال ایران ؛ تعمقی بر چالش ها و الزامات حرفه ی داوری - صفحه:287-305

  tick  تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران - صفحه:307-326

  tick  تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استعداد یابی پرتاب گران نشسته ایرانی - صفحه:351-366

  tick  شناسایی عوامل موثر بر تفکر حرفه‌ای و سبک زندگی بازیکنان نخبه فوتسال با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:427-446

  tick  شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران - صفحه:387-406

  tick  شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه‌های رسمی آموزش مربی ورزشی - صفحه:271-286

  tick  شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) - صفحه:327-350

  tick  طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شناسایی مدیران شایسته در سازمان‌های ورزشی - صفحه:253-269

  tick  طراحی مدل توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی مبتنی بر خودسازی با رویکرد کیفی - صفحه:447-463

  tick  طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه بهره‌وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد - صفحه:231-252

  tick  طراحی مدل عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون‎های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس - صفحه:367-385
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved