>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت زیست بوم گیاهان   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:14


  tick  آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های چندزمانه ماهواره‌ای سه دهه اخیر، به روش هوش مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده باشگل) - صفحه:253-274

  tick  اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک رویشگاه سیاه‌تلو Paliurus Spina- Christi Mill. (بررسی موردی: مرزن‌آباد چالوس) - صفحه:345-359

  tick  اثرات میزان توسعه‌یافتگی بر تغییرات سطح جنگل‌های نواحی روستایی ارسباران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:291-312

  tick  ارزیابی تنوع گونه‌ای و الگوی پراکنش پنج گونه گیاهی غالب در تالاب بین المللی هامون - صفحه:67-86

  tick  ارزیابی صفات کمی و کیفی مخروط میوه و بذر جهت شناسایی دو گونه ارس در استان گلستان - صفحه:275-289

  tick  ارزیابی یکپارچگی زیستگاه‌های مرتعی حفاظت‌شده با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین - صفحه:1-20

  tick  برآورد ارزش حفاظتی منابع طبیعی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده دنا) - صفحه:117-135

  tick  بررسی اثرات خشک‌سالی بر بعضی گونه‌های درختی و درختچه‌ای دشت سیستان - صفحه:87-100

  tick  بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی و کارکردی گیاه پونه‌سای کرک ستاره‌ای (Nepeta Asterotricha Retch. F.) در استان یزد - صفحه:137-150

  tick  بررسی تغییرات فصلی 15 ساله نمایه‌ی گستره‌ی برگ با استفاده از سنجنده‌ی مودیس در گستره‌ی ایران - صفحه:189-208

  tick  بررسی خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‎شویی لاشریزه بلوط بلند مازو (Quercus Castaneifolia) در توده آمیخته (مطالعه موردی-جنگل شصت‎کلاته) - صفحه:313-326

  tick  به‌کارگیری روش هزینه جایگزین جهت تعیین ارزش اقتصادی ذخیره ‎کربن گونه بلوط ایرانی در منطقه حفاظت‌شده زاولی - صفحه:151-168

  tick  تاثیر برش اندام هوایی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی دو گونه‌ی علوفه‌ای Astragalus Effusus و Astragalus Cyclophyllon - صفحه:169-187

  tick  تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus Baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی - صفحه:237-252

  tick  شناسایی قارچ‌های اکتومیکوریز درختان راش (Fagusorientalis Lipsky) در راشستان های بالابند جنگل‌های سنگده مازندران - صفحه:101-116

  tick  عکس‌العمل گونه‌های پهن‌برگ علفی نسبت به برخی متغیر‌های محیطی در مراتع حوزه آبخیز گلندرود - صفحه:45-66

  tick  کارایی شاخص‌های نمونه‌برداری در تحلیل الگوی مکانی گونه‌های چوبی در جنگل‌های زاگرس مرکزی (منطقه کلخانی کوهدشت لرستان) - صفحه:327-343

  tick  مطالعه فلورستیک منطقه اسلام‌آباد غرب در زاگرس مرکزی - صفحه:21-44

  tick  مقایسه‌ی پدیده‌شناسی گونه‌هایی از جنس لاله واژگون (Fritillaria)، تمشکین (Bellevallia) و سنبلک (Muscari) در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران - صفحه:209-236
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved