>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش و فناوری هوافضا   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر انحنای تیغه‌های روتور و نازل بر روی عملکرد توربین محوری یک موتور توربوجت در نقطه طرح - صفحه:41-51

  tick  استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو - صفحه:153-163

  tick  بررسی عددی تاثیر گرمایش آیرودینامیکی بر روی توزیع دمای داخل کابین پرنده مافوق صوت - صفحه:101-113

  tick  بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته - صفحه:89-99

  tick  بهینه سازی و شبیه سازی گرین ستاره ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای کدهای سرعت ‌بالا - صفحه:23-39

  tick  بهینه‌سازی شکل یک تیر تک لایه پیزوالکتریک برداشت کننده انرژی - صفحه:255-266

  tick  حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت - صفحه:243-254

  tick  حل عددی جریان داخلی و تعیین عوامل عملکردی انژکتورهای پیچشی مماسی انتها-باز و انتها-همگرا - صفحه:53-64

  tick  ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری - صفحه:137-152

  tick  ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم - صفحه:207-220

  tick  شبیه‌سازی جریان گذرای دوفازی در یک پمپ گریز از مرکز در بازه زمانی راه‌اندازی و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد پمپ - صفحه:77-87

  tick  طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مولفه‌ای‏ آب‌اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت - صفحه:177-192

  tick  طراحی مدار انتقال Leoبه ماه با استفاده از نقاط لاگرانژی سیستم زمین- ماه در حضور اغتشاشات - صفحه:193-206

  tick  طراحی، کنترل و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌سازی تعقیب شی هدف متحرک با استفاده از پردازش تصویر - صفحه:165-175

  tick  مدل سازی سینماتیکی ربات پیوسته تاندونی درکاربردهای فضایی - صفحه:233-242

  tick  مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه - صفحه:7-21

  tick  مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی - صفحه:125-136

  tick  مطالعه رفتار خمشی تورق در صفحه کامپوزیتی دایروی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم - صفحه:221-231

  tick  مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون نازل افشانه بر رفتار فواره سوخت های موتور دیزل و بیودیزل - صفحه:65-76

  tick  معرفی و شبیه سازی دو مکانیزم جدید در پایدارسازی کوادروتورها جهت تعقیب مسیر در شرایط اغتشاشی: پایدارساز صلیبی و پاندولی‎‎‎‎‎ - صفحه:115-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved