>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و توسعه پایدار   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارزیابی عملکرد هیدروسیکلون‌های مختلف در حذف ماسه از آب چاه (مطالعه‌ی آزمایشگاهی) - صفحه:55-62

  tick  بررسی آب مجازی، بهره‌وری و ردپای اکولوژیک آب در مزارع گندم آبی و ذرت در منطقه کوزران (شهرستان کرمانشاه) - صفحه:19-26

  tick  بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب - صفحه:43-54

  tick  تاثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک - صفحه:9-18

  tick  تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی - صفحه:73-82

  tick  تدوین روش ‏های ارتقای سطح آگاهی عمومی در اجرا و بهره‏ برداری مناسب شبکه فاضلاب داخلی و بیرونی (مطالعه موردی: شهر مشهد 1394) - صفحه:27-34

  tick  تعیین خسارت آلودگی ناشی از پساب آب‏ شیرین‏ کن‏ های منطقه ویژه پارس جنوبی (مطالعه موردی آب شیرین‏ کن نور ویژه) - صفحه:1-8

  tick  روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب - صفحه:63-72

  tick  سرمقاله - صفحه:الف-پ

  tick  کارایی چند روش متفاوت ریزمقیاس‌سازی دما - صفحه:83-92

  tick  مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب - صفحه:105-114

  tick  معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی - صفحه:93-104

  tick  معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه - صفحه:35-42

  tick  یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب - صفحه:117-119

  tick  یادداشت کوتاه: استفاده از پساب ، فرصت ها و چالش ها - صفحه:ب-پ
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved