>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش پیشگیری و مدیریت بحران   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:1


  tick  بررسی نقش مکان‌گزینی سرپناه اضطراری و موقت در فضای سبز و بازی بر تاب‌آوری روانی کودکان، مورد مطالعاتی: زلزله 1396 کرمانشاه - صفحه:22-9

  tick  تحلیل تناسب و اولویت بندی بناهای عمومی و دولتی برای مرکز اسکان جمعی در شرایط بحران زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران - صفحه:103-91

  tick  تحلیل خطر احتمالی زمین‌لرزه با در نظر گرفتن مفهوم ریسک محوری (مطالعه موردی الفین 14) - صفحه:90-74

  tick  سنجش اثرگذاری زیرساخت‌های شهری بر یکدیگر از دیدگاه پدافند غیرعامل با استفاده از دیمتل فازی، مطالعه موردی: استان گیلان - صفحه:48-38

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات و تهدیدات، مبتنی بر الگوی ماتریس ریسک (مطالعه موردی: منطقه عسلویه) - صفحه:37-23

  tick  مدیریت بحران اجتماع محور راهی به سوی توسعه پایدار - صفحه:73-59

  tick  مطالعه روند شکنندگی لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشی بتن‌آرمه طراحی شده با ویرایش‌های مختلف استاندارد 2800 ایران - صفحه:58-49
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved