>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش پیشگیری و مدیریت بحران   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر توالی لرزه‌ای بر شکنندگی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه دارای دیوار برشی منطبق با ویرایش‌های استاندارد 2800 ایران - صفحه:341-356

  tick  ارزیابی مدیریت بحران درایران بر مبنای مدل لیتل جان (با بررسی موردی سیل فروردین 1398 لرستان،مازندران و زلزله آبان 1396 کرمانشاه ) - صفحه:393-402

  tick  اولویت بندی تجهیزات هوشمندسازی ساختمان ها با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:371-382

  tick  برنامه‌ریزی سایت‌های دارای پتانسیل اسکان موقت در مقیاس شهری با روش Ahp در شهر قم - صفحه:357-370

  tick  مروری نظری بر واژه شناسی اجتماعی فاجعه - صفحه:403-414

  tick  پهنه بندی آسیب پذیری های کالبدی-زیرساختی در برابر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعاتی: سکونتگاه های واقع در محدوده استان تهران و البرز - صفحه:329-340

  tick  چارچوب ارزیابی جامع خسارت‌های اقتصادی سیل (مستقیم، غیرمستقیم، ملموس و ناملموس): رخداد سیل 29 فروردین 1395 نوده‌خاندوز، حوضه رودخانه گرگان‌رود - صفحه:383-392
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved