>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بیابان   
سال:1399 - دوره: - شماره:15


  tick  ارزیابی تاثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس - صفحه:161-178

  tick  ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه - صفحه:53-72

  tick  بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان - صفحه:121-138

  tick  بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان - صفحه:85-100

  tick  بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متاثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد - صفحه:21-36

  tick  تحلیل منطقه‌ای حداکثر بارش‌های 24 ساعته با استفاده از گشتاورهای خطی در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) - صفحه:37-52

  tick  تخمین ضریب گیاهی و رابطه Kcndvi گیاه پسته (Pistacia Vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد - صفحه:101-120

  tick  تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان - صفحه:179-190

  tick  تعیین مکانهای مناسب احداث سدزیرزمینی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک - صفحه:73-84

  tick  رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد اردکان - صفحه:1-20

  tick  مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر - صفحه:191-204

  tick  پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن - صفحه:139-160
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved