>
Fa   |   Ar   |   En
   ابن سینا   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:3


  tick  اثر استرس بی‌حرکتی و جراحی بر غلظت هورمون گرلین، وزن بدن و غذای مصرفی در موش‌های صحرایی نر - صفحه:5-10

  tick  اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:54-58

  tick  اثر توامان تمرین هوازی کم فشار و مکمل‌گیری امگا-3 بر سطوح سرمی پروتئین واکنش دهنده- Cو نیم‌رخ لیپیدی در زنان سالمند - صفحه:46-53

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه موردی یک بیمارستان نظامی - صفحه:37-45

  tick  بررسی مقایسه‌ای حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در افراد وابسته به مواد و افراد سالم - صفحه:29-36

  tick  تدوین سند و برنامه‌های جامع سلامت در نیروی هوایی: یک ضرورت سازمانی - صفحه:59-69

  tick  تسهیل کننده‌های تطابق کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در جنگ ایران و عراق: یک مطالعه تحلیل محتوا - صفحه:19-28

  tick  مولفه‌های اثرگذار بر مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در یک بیمارستان نظامی: یک مطالعه کیفی در ایران - صفحه:11-18

  tick  نقش الگوی خود مراقبتی اورم در درمان جانبازان شیمیایی - صفحه:70-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved